دوستانمان در زندان و رهبرانمان در حصر , چرا اینقدر بی تفاوت شده ایم ؟!

Posted on 04/21/2011

4


چه قدر باید هزینه بدهیم ؟ چند نفر دیگر باید جانشان را بدهند ؟ این جنبش چرا به ثمر نمیرسه ؟ انگار نه انگار که این ما بودیم که میگفتیم » موسوی دستگیر بشه ایران قیامت میشه » موسوی دستگیر شد , ما چه کردیم ؟ دوستانمان دستگیر شدن به زندان رفتن ,  زدند  و کشتند و ما چه کردیم ؟ هر روز به امید یه خبر تازه نشستیم که ببینیم آخرش چی میشه اما این ما هستیم که باید سرنوشتمون و کشورمون رو بسازیم تا آیندگان به ما افتخار کنن . بد بختی اینه که ما عادت کردیم که هر کی زد تو سرمون صدامون بلند نشه ما به تمام بلاهای که سرمون میارن عادت کردیم … واقعا وقت آن نرسیده که کاری کنیم !؟

Advertisements
Posted in: دل نوشته