گلبانگ سبز آزادی

Posted on 02/02/2011

0


گلبانگ سبز آزادی

21/11/1389  ساعت 22

در اعتراض به اعدام‌های اخیر
در حمایت از همه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی
و دادن هشدار به حکومت که در صورت ادامه‌ی روند فعلی باید منتظر «روز خشم» مردم ایران باشد

طبق سنت 30 ساله، حامیان حکومت هر ساله در ساعت 9 شب 21 بهمن بانگ الله اکبر سر می‌دهند، با سکوتمان در این ساعت و سر دادن فریادهای آزادی خواهانه اِمان راس «»ساعت 22″»، بار دیگر بیشماریمان را به حاکمیت دروغ و تزویر و حامیانش نشان خواهیم داد.

شعارهای پیشنهادی:
الله اکبر،
مرگ بر دیکتاتور،
رفراندوم رفراندوم این است شعار مردم
پاینده باد ایران
و…

رسانه شمایید

منبع :  www.facebook.com/SecularDemocracyforIran

Advertisements
Posted in: عکس خبری