چگونه از تلفن همراه خود در تظاهرات استفاده کنیم؟

Posted on 01/31/2011

4


آشنایی با سیستم موبایل:

پوشش سیستم موبایل از طریق یک مجموعه سل تشکیل شده است

عدادی آنتن این سلها را به ۱ بیس استیشن وصل میکند.

وبیس استیشن ارتباط تلفنی را به مرکزمخابراتی از طریق زمین انتقال میدهد

وقتی که تلفن همراه شما روشن است، هر لحظه از طریق این آنتنها با مرکز در ارتباط است و به مرکز مخابراتی اطلاع میدهد که شما در چه موقعیتی هستید، تا بتوانددر صورت لازم ، قابلیت تماس گرفتن و یا جواب دادن به تماس تلفن های دیگررا داشته باشد.

لازم به تذکر است که تمامی تماس های شما و موقعیت شما در ۱ فایل اکسل در مرکزی مخابراتی ثبت میشود.

درصورت نیاز، شرکت مخابرات میتواند ببیند که شما کجا هستید، این کار به شکل زنده قابل انجام است.

توصیه ها:

۱) در صورت امکان از یک سیم کارت ثبت نشده استفاده کنید، که فقط در مدت تظاهرات استفاده شده و در ساعات معمولی جدا از استفاده ان خود داری کنید.

۲) در صورتی که شما به تلفن خود برای مکالمه احتیاج ندارید، ان را خاموش کنید، ویا اگراحتیاج به تهیه عکس و یا فیلم دارید، تنها تلفن همراه خود را به وضعیت فلایت مود/ اف لاین تغیر دهید، این ویژگی در تلفن های جدید موجود است، در این صورت، تلفن شما هیچ ارتباطی با آنتنها و یا مرکز مخابراتی نخوا هید داشت و شما به راحتی میتوانید از دوربین تلفن همراهه خود استفاده کنید.

۳) لطفآ ۴-۵ کیلومتر نرسیده به منطقه تظاهرات تلفن همراه خود را خاموش و یا به حالت فلایت مود/ اف لاین تغیر دهید.

۴) در سیم کارتی که در منطقه تظاهرات استفاده میکنید، اسامی، اطلاعات و شماره تلفنهای دوستان خود را به حده اقل برسانید، همینطور در تلفن همراه.

۵) در صورت نیاز به مکالمه در منطقه تظاهرات در صورت وجود پوشش تلفنی، مکالمه خود را انجام داده، سپستلفن همراه خود را به حالت خاموش و یا فلایت مود/ اف لاین برگردانید.
این خبر را با ای -میل ارسال کنید و یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

Advertisements