تحریف نام خلیج فارس از زبان شبکه Manoto1

Posted on 01/24/2011

31


در برنامه این هفته بفرمایید شام ,خانمی به نام وین شرکت کرده که بسیار عرب دوست وعرب پرسته واز گفتن نام خلیج فارس تفره میره و دلایل مضحک خودش رو داره…,  در پی اعتراضات کاربران فیسبوک وحذف کردن تمام پیام هایی که به این قضیه اعتراض داشتن جوابیه شبکه منو تو از همه قابل تامل تره که میگه : این خانم هیچ نیتی نداشته و همونطور که ما به دریا خزر میگیم دریا ,اون هم به خلیج فارس میگه خلیج . اینم از تحریف نام خلیج همیشه فارس توسط شبکه منوتو که جای تاسف داره.

 

Advertisements
Posted in: دل نوشته