امام زمان در فیلترینگ سایت های ایران دست دارد !

Posted on 01/09/2011

0


وقتی وزیر ارتباطات کشور میگه که : دخالتی در فیلترینگ نداریم پس کیه که این همه ببندببند تو نت به راه انداخته  !  به قول اقا مملکت امام زمانی همه اش باید امام زمانی  باشد از یارانه ها گرفته تا فیلترینگ  بقیه  چیزا …

Advertisements
Posted in: دل نوشته