شیطان چطوری آدم و حوا رو گول زد ؟

Posted on 12/23/2010

15


مگه شیطان درهنگام افریدن آدم , به او سجده نکرد و از درگاه الهی به بیرون شوت نشد … پس چطوری دوباره به بهشت برگشت و آدم و حوا رو گول زد ومجبورشون کرد از میوه ممنوعه بخورند ؟ واقعا شیطان در اون لحظه در بهشت چه غلطی میکرد ؟

تا حالا به این موضوع فکر کردید !؟

Advertisements